Nyhedsarkiv

31/8 2021
Man begyndte at nedlægge dele af Esbjerg Fliegerhorst allerede i 1949 og som man kan se på her på kontrakten mellem Arbejds- og socialministeriets Beskæftigelsescentral og Entreprenør L. Adsersen fra Oksbøl, er der aftalt et beløb på kr. 53.586,76 for tilfyldning af pansergrave, nedbrydning af spærringer, fjernelse af særlige bygninger mv. for parcel A.

Sprængning og bortkørsel af rullebaner i parcel A kostede alene kr. 30.900!

Parcel A kan ses på den gamle kort afmærket med rødt og er det nordvestlige dele af flyvepladsen.

Kortet er udarbejdet i november 1945 og brugt som basis af diverse myndigheder dengang til at få sig et overblik over den tyske flyveplads med tilhørende konstruktioner. Kortet er ganske præcist – dog er alle lokationer ikke placeret helt korrekt. Regelbau-klassifikationen er heller ikke helt optimal – men de fleste af de 28 bunkere er dog placeret på flyvepladsen.

25/8 2021
NCC var meget tidligt i morges forbi med 2 dygtige mænd og deres højteknologiske udstyr, som gav bunkeren den længe ventede overfladebehandling, således at vi nu undgår små frostsprængninger af betonen samt mineraludvaskninger.
På billederne kan den nye “tjære” måske se lidt brun ud – men når den er hærdet bliver den sort. NCC garanterer (næsten) at den nye overflade kan holde de næste 75 år.

Hermed er sidste fase (nr. 125) i vores 6 årige projekt gennemført og bunkeren må nu passe sig selv de næste par år


11/4 2021
Før og Nu Fliegerhorst Esbjerg.

Billede 1: Det s/h billede er formodentlig taget Skt. Hans 1945 og er taget fra betonhuset som blev brugt som markørstand/stilling til kalibrering af maskinkanonerne på de tyske fly.
Deltagerne i Skt. Hans bålet kan ikke umiddelbart identificeres, men er nok de lokale beboere her i området (Østermarken) og det ser ud som om der en dansk officer midt på billedet til venstre. Hans rolle har nok været opsyn med demontering af de tyske installationer i Richthofen II som lejren her i Fliegerhorst Esbjerg var navngivet af Luftwaffe.
Bygningen man ser til højre på billedet, er en af de to kantiner der var på flyvepladsen og kantinen her, kunne betjene ca. 500-600 mænd og kvinder fra Luftwaffe og dagligt producere ca. 1.2 m3 gullasch.
Den anden kantine ved Solbakkegård kunne betjene ca. 1500 mænd og kvinder og på daglig basis producere ca. 3.3 m3 gullasch. Kigger man nøje efter, kan man stadigvæk se spærene på kantinen, de var ikke beregnet til at bære en tag – men udelukkende sat op, således at kantinen kunne sløres med sløringsnet og totalt set illudere en bondegård. Farvebilledet viser nogenlunde samme udsigt i dag og firmaet Persolit er næsten placeret hvor kantinen var dengang.Ved siden af kantinen havde Luftwaffe installeret et vandværk – cisternen ligger her stadigvæk.

Billede 2: oversigtskort over lejr Richthofen som lejren så ud 1940 – 1945. Den blå plet er markørstanden og den sort plet angiver lokationen af kantinen.

Billede 3: Samme oversigt som billede 2 – men er et luftfoto af området taget i 1954. Blå plet er stadigvæk markørstand og sort plet kantinen.

Billede 4: Markørstanden i dag.

Billede 5: Markørstanden først i 1950’erne.

Kilde: Nat.museum, Morten Søllegård & Torben Thorsen m.fl.


3/4 2021
Så bliver det næsten ikke bedre!
Naboen er på detektorjagt her i Richthofen hvor der boede ca. 400 mand/kvinder fra Luftwaffe under krigen og se hvad der har ligget hengemt i ca. 76 år ved en af barakkerne:
Såretmærket i sølv!

Såretmærket (tysk : Verwundetenabzeichen) var en tysk udmærkelse som blev stiftet i året 1918. Udmærkelsen viser en hjelm som hovedmotiv. Såretmærket blev stiftet på ny af Adolf Hitler i året 1939 og på hjelmen blev placeret et hagekors.
Mærket fandtes i flere grader;
Guld – 5 eller flere skader i kamp
Sølv – 3 eller 4 skader i kamp
Sort – 1 eller 2 skader i kamp

Vi kan svagt skimte en indgravering på revers – vi kommer tilbage når der er nyt.

Tusind tak for den meget fine donation!

28/3 2021
Før og Nu Esbjerg Torv

Billedet med de to meget unge og kapitulerende – men dog stadigvæk stærk bevæbnet – tyske hærsoldater, er taget på Esbjerg Torv i befrielsesdagene formodentlig den 6. maj 1945.

I højre del af fotografiet kan man se det gamle Posthus og at der flages kraftigt over den genvundne frihed. De unge soldater blev afvæbnet ved den dansk/tyske grænse.

Man kan se følgende våben:
– 1 infanteririffel K98.
– 1 bajonet til K98
– 4 stavhåndgranater M24
– 1 bånd til enten maskingevær MG34 eller MG42
– 1 maskinpistol formodentlig model MP40
– Så man skulle nok ikke lige gå hen og trække dem i næsen og fortælle en dårlig joke

Kilde: Nat.museum

17/3 2021
Før og Nu Fliegerhorst Esbjerg.

Billede 1 & 2 er taget senest i 1944 da alle 18 ammunitionsskure (8 med rampe og 10 uden rampe) blev nedbrudt i 1944. Billederne er taget (med stor sandsynlighed) ved ammunitionsskur A og på de to billeder kan man se nogle af de 8 ammunitionsskure med rampe og jernbanespor.
Hele området med totalt 18 ammunitionsskure var camoufleret som en hønsefarm og kigger på nøje på de to gamle billeder, kan man skimte et stuehus i baggrunden.
Stuehuset er et ammunitionsdepot men camoufleret for at ligne beboelsen til hønsefarmen.

Billede 3 viser det samme perspektiv som billede 1 & 2 men taget i marts 2021.

Billede 4: Oversigtskort over ammunitionsdepoterne – billederne 1 & 2 er taget ved ammunitionsskur A (rød plet) og stuehuset D man kan se i baggrunden er afmærket D (blå plet) på kortet.

Billede 5 viser området marts 2021 ved rundkørslen lige overfor Folkevogn i et helikopterview. Kamera ikon viser hvor billederne 1,2 og 3 er taget.

Billede 6 & 7 viser nogle af ammunitionsgruberne som de ser ud i dag.

Billede 8: Skyggebillede og man kan stadigvæk tydeligt se placeringen/konturer af ammunitionsskurene.

Kilde: Nat.museum, Morten Søllegård & Torben Thorsen m.fl.

5/3 2021
Lidt mere om Esbjerg Fliegerhorst 1940 – 1945.

Billede 1 med teksten ”fare sprængbomber” er taget umiddelbart efter bombningen af Esbjerg Flyveplads den 27. august 1944. Billedet er med meget stor sandsynlighed taget ved Stormgade i retning mod den nuværende Lillebæltsvej og man kan se jernbanen og viadukten i baggrunden.
Den tyske hovedvagt til flyvepladsen var placeret umiddelbart på den anden side af viadukten og på Lillebæltsvej.

Du kan se en nedskaleret kopi af den tyske hovedvagt ved Tarp Bunkermuseum.

Området blev hårdt ramt af bombningen i August 1944 sammen med området ved Solbakkegård, flere tyske barakker og bygningen blev smadret og tilsyneladende var der fundet amerikanske bomber som ikke var eksploderet. Der var 60 fly, der kastede bomber i 4 bølger, og der blev kastet 115 stk. 500 kg bomber og 10 brandbomber og det er faktisk muligt den dag i dag, at se rester af bombekratere – hvis man kigger efter!

Billede 2 fra 1954 viser mere præcist lokationen hvor billede 1 er taget i 1944, angivet med et kryds og den tyske hovedvagt er markeret med en stjerne. Billedet er taget tæt på Stormgade og kan på billedet fra 1954 stadig ses jernbanesporet der gik ind til flyvepladsen.

Billede 3 fra 2020 viser, at billede 1 fra 1944 blev taget i området mellem Elgiganten og Steff-byg i Gjesing, skråt overfor det nuværende Burger King – jernbanen går stadigvæk lodret igennem billedet – hovedvagten er væk – men der er stadigvæk masser af bygninger, bunkere, betonveje tilbage i området fra den tyske flyveplads – vil du vide mere så kontakt Tarp Bunkermuseum – vi arrangere ture rundt på den gamle tyske flyveplads her til foråret.

Billede 4 viser lokationen nogenlunde i dag hvor billedet blev taget.

Bilede 5 viser hovedvagten til den tyske flyveplads -formodentligt taget i 1946.

Vil du være med til at udgrave og opmåle gamle tyske bunkere, så kontakt Foreningen Esbjerg i Atlantvolden.


26/2 2021
Luftwaffe på besøg på Esbjerg Torv.
Desværre kender vi ikke tidspunktet og vi kan desværre – ikke endnu – identificere præcist hvilken LW enhed der holder ved kong Christian den 9 – mon ikke de kom fra Fliegerhorst Esbjerg?

Ellers ligner det jo næsten sig selv – bortset fra at Den Danske Landsmandsbank (nu Danske bank) er flyttet. (WL står for Wehrmacht Luftwaffe)

Kilde: nat.museum

7/2 2021
Der er mange der har efterspurgt oplysninger omkring bombeeksplosionen på Lillebæltsvej i 2002, så her et par billeder og par kommentarer:

Den 130 cm lange og 453 kg tunge amerikanske bombe fra Anden Verdenskrig (1000lb general Purpose) blev fritlagt på en byggeplads på Lillebæltsvej 7 i Kjærsing 13/9 2002, og Esbjerg Politi rekvirerede forsvarets ammunitionsryddere (EOD) fra Skive Kaserne til at uskadeliggøre bomben.

Bomben var nedkastet under amerikanernes bombardement af den tyske flyveplads den 27. august 1944 af 41st Combat Bomber Wing og chefen brigadegeneral Robert Travis deltog.

Den officielle rapport lyder:” 37 fly fra 303rd Bomb Group fløj som 41st A Combat Air Wing på missionen, hvor target of opportunity Esbjerg flyveplads i Danmark blev angrebet. Det primære mål ved Johannisthal (nordlige Berlin) i Tyskland blev ikke angrebet på grund af dårlige vejrforhold. 24 fly kastede 115 x 1000 GP og 10 x M17 over Esbjerg flyveplads. Træffere blev scoret i hangarområde og mod et jernbanespor. Ingen fjendtlige fly set. Luftværnsilden var moderat og nøjagtig og resulterede i et fly tabt, tre større og 13 mindre kampskadede fly. Ti mand savnes. Egne jagere ydede excellent støtte”

Det lykkedes ikke at demontere bomben ved at fjerne brandrøret.Da man ville flække den med en sprængladning, røg den i stedet i luften med et brag, der gav skader på et halvt hundrede bygninger. Vinduer blev smadret, gavle blæst ind og tagsten revet af og braget kunne høres i det meste af Esbjerg.

Politiet skriver videre, at sprængstykker fra bomben havnede flere hundrede meter væk, og en skønsmand har vurderet, at der reelt nok var 225 kilo sprængstof i den, selvom ammunitions-rydderne kun anslog det til 150 kilo.

Statistisk set vurderede det amerikanske luftvåben efter krigen, at kun ca. 90% af ALLE de nedkastede bomber i krigen detonerede generelt – det vil så betyde her i Esbjerg, at omkring den gamle tyske flyveplads ligger der minimum ca. 10 stk. 1000 GP der ikke er detoneret – så pas på hvor du går………der mangler ca. 9…

Forsikringsselskaberne vurderede skaderne til ca. otte millioner kroner.

Med dette opslag er et par billeder fra Lillebæltsvej fra tidspunktet efter eksplosionen.

Er der nogen af vores læsere der har billeder eller kommentarer der de velkommen til at skrive om det her.Hvis man vil vide meget mere henvises til “Esbjerg havn i Atlantvolden”: http://www.atlantvoldsydvest.dk/…/a-target-of-opportunity/

5/2 2021
Billede 1. Det her meget kendte billede – måske mest lokalt – herunder er taget i befrielsesdagene Maj 1945 og viser skududvekslinger mellem den lokale modstandsbevægelse, dansk politi og tilbageblevne meget unge Luftwaffe soldater. Der eksisterer ligeledes billeder fra samme dag, hvor ca. 5 LW soldater har overgivet sig og aldersmæssigt skønnes de til at være 16-17 år. Generelt findes der desværre ikke så mange fotos af den tyske flyveplads under Besættelsen. Det kunne godt antages, at modstandsfolkene skød i retning af den tyske hovedvagt på flyvepladsen – men det er ikke bekræftet. Politikommisær Rasmussen fra Esbjerg Politi er identificeret blandt deltagerne. Gården som kan anes i baggrunden er nu endelig lokaliseret til at være Gunnar Thurensens gård og vejen længst væk og på tværs af billedet er Stormgade. Men hvor omkring Fliegerhorst Esbjerg foregik denne skududveksling i Maj 1945?

Billede 2. For at være helt sikker på lokationen er her er et luftfoto taget af Gunnar Thurensen gård i 1954 og man kan let genkende gården bla. på de valmede tage, antal vinduer, skorstene, vejforløb mv. – så vi nu ved vi hvor vi er og hvor skududvekslingen foregik.

Billede 3. Er ligeledes et luftfoto taget i 1954 og den grønne pil markerer den præcise lokation af Gunnar Thurensens gård og den røde markering viser, hvor modstandsfolk, politi var placeret under kamphandlingerne i Maj 1945. Vejen der går Nord/Syd og mellem de to punkter er Stormgade.

Billede 4. Gunnar Thurensens gård er i dag en del af Bilka og lå ca. dengang hvor Bilka i dag har deres parkeringsplads.

Billede 5. Hvor modstandsfolkene og politi var på den røde prik har Fætter BR nu et butik.

Billede 6. Den tyske hovedvagt til flyvepladsen.

(Tilladelse EBA79369-008/Nat.museum.)

26/12 2020
I den nye Trap Danmark – 6. udgave – bind 14 som har Varde, Esbjerg og Fanø som tema, er Tarp Bunkermuseum nævnt som et kulturhistorisk sted værd at besøge.
Godt nok kun med 4 linjer – men hvilke 4 linjer!

17/10 2020
På Hulvejen i Esbjerg ligger det meste af Stützpunkt Marine Kommando stadigvæk og i bunker 75469 – type V193 -dæknavn URSULA- som fungerede som operations/kampinformations-center for den tyske marinedistriktchef i Esbjerg; er der et radiorum godt gemt helt ude bagerst i bunkeren – hvor de unge tyske radiofolk i en kedelig stund har tegnet lidt på væggen.

27/8 2020
Søndag den 27 August 1944 kl.15.03 blev Fliegerhorst Esbjerg bombet af 41. Combat Bomber Wing. 60 amerikanske B-17 bombemaskiner kastede under fire bølgetæpper 147,5 tons sprængbomber og 30 tons brandbomber.

Efterfølgende kom 63 amerikanske jagerfly af typen P-51 ind over flyvepladsen i 10 meters højde og beskød forskellige mål.

Amerikanerne mistede 2 bombefly. De blev ramt af fuldtræffere fra den tyske marines luftværnsbatterier. Den ene maskine skiltes ad i flere dele og vragstykker faldt ned over et stort område fra Tarp til Femhøje, hvor maskinen endte på en mark. Alle besætningsmedlemmer omkom.

Fra den netop denne maskine mener vi, at vi har følgende udstillet:- Hamilton Standard Hydromatic Propeller. Den blev fundet i forbindelse med udgravningen til ”Din Forsyning” nye hovedkontor som er beliggende i det gamle FLAK-batteri sydøstlig på flyvepladsen.

Hvis du vil vide mere – så besøg Tarp Bunkermuseum som har åbent hver søndag fra 13-15 og ellers efter aftale og her kan du også købe bogen ”Esbjerg Flyveplads 1940 til 1945 som er udgivet af Foreningen Esbjerg i Atlantvolden.
Billede 1 – 2 Hydromatic og lidt teknik.
Billede 3 den dræbte besætning.

13/8 2020
Der er stadig masser af spændende ting at se på Fliegerhorst Esbjerg fra tiden 1940 – 1945. Lige overfor Lyshøjen ligger der stadigvæk 2 ”Splitterboxe”. Disse jordvolde er de eneste tilbageværende flyhangarer på flyvepladsen. De havde plads til én flyvemaskine hver og havde som eneste tag et sløringsnet. Lige ved siden af flyhangarene ligger resterne af et flakbatteri opstillet af Luftwaffe tidligt i krigen. Der var tidligere 4 boxe – de 2 andre lå mere østlig for de nuværende og er i dag jævnet med jorden. Når flyvene blev placeret i boxene spændte man som tidligere skrevet, sløringsnet udover flyene og fastgjorde fly samt sløringsnet til meget tunge betonklodser. Vi har 3 originale klodser på museet.
Boxene er stadigvæk i rimelig form og området er i dag ejet af Esbjerg Kommune og forpagtet til en landmand der har får mv. gående. Der er IKKE adgang til området.

Billede 1 – Midt på billedet fra 2020 ligger de sidste 2 splitterboxe og man kan svagt skimte resterne af betonfundamentet fra FLAK i centrum på billedet – den lille hvide prik. Nederst til højre er Syd Energis værkstedsbygning og vejen på tværs er Landemærket.

Billede 2: Skyggebillede fra 2020 der viser jordvoldene som boxene er lavet af. Den lange vandrette skygge nederst på billedet er en jordvold lavet af de 800.000m3 overskudsjord fra byggeriet af motorvejen omkring Esbjerg – navngivet Cigaren – hvor Lyshøjen ligeledes indgår som en del af. Vejen som man kan se til venstre gennemskær Cigaren er den føromtalte Landemærket. Denne vej er lavet i midt ’80’erne.

Billede 3: Taget af Luftwaffe i 1944 og viser klart rullebanerne over til boxene samt den tidligere omtalte pansergrav og samme kommentarer som billede 4

Billede 4: Taget af RAF i 1945 og man kan se nogenlunde klart se rullevejene over til splitterboxene der er placeret stort set midt på billedet. De hvide aflange markeringer et stykke derfra er sløjfet pansergrave. Man mener, at Luftwaffe havde tænkt sig, at pansergraven skulle være der (ved de hvide markeringer) men så blev den flyttet længere ud. De gravede huller med pansergravens tværsnit og efterfølgende gravede man så ud mellem hullerne for at danne pansergraven. Man ser også en masse små cirkulære jordhuller mellem FLAK og den sydlige splitterbox – det vides ikke hvad det er – men generelt har området generelt været udsat for meget uafklaret gravearbejde af Luftwaffe.

23/7 2020
På billedet ses et mindre udklip af “Baufortschrittsplan für Verteidungsbereich Esbjerg” lavet af Fest.Pi.Stab 31 -Abschn. Gr II/31″ og bunkeren der er markeret med blåt er Tarp Bunkermuseum eller Bunker 75665.

Man kan blandt se følgende oplysninger:
– Støbt 11/6 1943
– Færdigmeldt 23/8 1943
– Overdraget til Luftwaffe 24/8 1943.
– Bunkertypen: 622 (mandskabsbunker 20 mand)
Der er anvendt 928 m3 beton.

Bunkeren indgår i Stützpunkt Flügplatzt Esbjerg – derfor indgår 75 som de 2 første cifre i nummeret på bunkerne, som igen var en del af Verteidigungsbereich Esbjerg.Som man ligeledes kan se, er alle oplysninger “Geheime Kommandosache” så du skal holde oplysningerne for dig selv…

20/6 2020
Det smukke billede af hesten er taget omkring 1944 og inden bombningen af den tyske flyveplads og er taget ved den røde plet på Tarp Byvej i retning mod den gule plet, hvor den tyske flyveplads havde sit værksteds/hangarområde og det er netop en af hangarene man kan skimte bag hesten.Husk at vi har åbent hver søndag fra 13 – 15 og ellers efter aftale. Ring og hør nærmere om mulighederne for dig, din familie, klub, forening mv.


26/6 2020
Vi holder åbent i uge 29 – 30 – 31 alle dage fra 13.00 – 15.00 dog undtaget fredag og lørdag.
Kom glad med hele familien og få en spændende historie om Fliegerhorst Esbjerg og bunker 75665. Alle besøgende får en guidet tur med en af vore dygtige guider – afsæt ca. 45 minutter til turen.
Det bliver ikke mere spændende – check vores hjemmeside www.bunker75665.dk eller søg på Tarp Bunkermuseum for nærmere oplysninger.
Husk du altid kan kontakte os på 21406804 og booke en aftale for din familie, venner, forening på et tidspunkt der passer jer bedst.
We do guided tours in english.
Wir machen auch Führungen in deutsch

3/6 2020
Mangler du en god ide til fars dag gave 5 juni 2020, så husk vi sælger gavekort til Tarp Bunkermuseum, som kan bruges hele året til bunkeren med tour-guide.
Ring på 21406804 og hør nærmere om mulighederne og bestil dit gavekort til far NU.
Han vil blive lykkelig.??

28/5 2020
Gode nyheder til alle ?
I Pinsen samt Grundlovsdag (31. Maj, 1. juni og 5. juni) har vi åbent alle dage fra 13.00 – 15.00
Der er stadig mulighed for en rundvisning med vores dygtige guider dog kun med 6 gæster ad gangen, hvor der fortælles om Esbjerg Fliegerhorst, bunkeren og Lejr Richthofen mv.
Vi har fuld bemanding på i hele Juni måned, så vi forventer kun meget lidt ventetid – og skulle der være ventetid, kan man købe en kop god kaffe og is og hygge sig i folkerummet.
Husk du altid kan ringe og booke en tur for dig og din familie, forening, klub mv. udenfor normal åbningstid på 21406808

Vi følger myndighedernes retningslinjer og tager selvfølgelig de nødvendige forholdsregler for at forhindre smittespredning, så følg anvisningerne fra museets folk
Der er håndsprit samt værnemidler til rådighed.
Vi glæder os til at byde jer velkommen ?

Billedet med de yndige solbadende damer har desværre ikke noget med Tarp Bunkermuseum at gøre, men viser 1 af 4 15 cm kanoner på batteri Scheveningen Nord i en regelbau R671. Billedeter taget kort efter krigen.

21/5 2020
Jubiiiuueeeeee vi må åbne op igen og det betyder, at vi starter op igen 24 maj fra 13.00 – 15.00!!!!
Husk du altid kan ringe og booke din/jeres egen rundvisning ????

18/5 2020
Ammunitionsdepoterne ved Fliegerhorst Esbjerg. Lå lige overfor VW ved rundkørselen ved Vestkystvej i Esbjerg og går man rundt i området kan man stadigvæk se udgravningerne til fundamenterne og svagt skimte hvor togsporet gik. Billede 1 – 2 fotos idag og med skygge Billede 3-4 formodentligt taget i 1943/44 Foto: Frihedmuseum/egne  

11/5 2020
Esbjerg Flugplatz engang i august 1941.
Chefen for Luftgau XI General Ludvig Wolff med ryggen til (1886 – 1950) på besøg. Modtages af pladskommandanten og stab.
Endvidere billede JU52’eren fra Flugbereitschaft LGK XI som generalen brugte til besøget.
Kilde: Junker

6/5 2020
Bunkeren fylder 78 år til sommer – men det er ingen alder for 928 m3 beton.
Selv om fronten har fået 2 gange silikatbehandlinger, lider den stadigvæk af mineraludvaskninger – dog aftagende.
For at se, om vi kan lukke de sidste små porøse åbninger der er tilbage, vil vi i week-enden give fronten nok en silikatbehandling, dog vil vi prøve i form af camouflage (sort på grøn).
Formodentlig har ingen af bunkere på Esbjerg Flugplatz været camouflagemalet, men nu prøver vi?
Billederne viser bunkerens front i dag og andet billede en regelbau 622 camouflage malet.
Stay tuned!

4/5 2020
Den 4. maj 1945 klokken 20.36 lød de berømte ord over radioen fra BBC’s dansksprogede nyhedsudsendelse:
”I dette Øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske Tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.”
Krigen var slut. Besættelsestiden var ovre. Danmark (på nær Bornholm) var atter frit.
Siden har man hvert år markeret den skelsættende aften ved at sætte lys i vinduerne.
Tarp Bunkermuseum sætter lys i vinduerne i aften.

1/5 2020
Wärmehalle für Jäger Esbjerg Flugplatz
Kilde: Junker

24/4 2020
En BF 109 fra Erg.JGR 3 fotograferet på Esbjerg Flugplatz efteråret 1941.
Kilde: Junker

12/4 2020
“Kun en tåbe frygter ikke haven”
Fin tysk patronhylster kal.7.92 fundet af Helene
under havearbejde vest for bunkeren???

2/4 2020
På Esbjerg Flugplatz er der stadig en del bygninger og bunkere som ikke er blevet fjernet….endnu!
På selve flyvepladsen blev der i 1940 bygget 4 beskyttelses-bunkere som hver kunne rumme ca.50 mand og kvinder. I dag er der desværre kun en tilbage af disse fire og tilstanden er ikke helt overbevisende.
Billederne viser de 2 indgange, oven på bunkeren som er ca. 37 meter lang og det sidste billede er et nærmere kig ned i bunkeren – desværre fyldt med vand.
Denne beskyttelses bunker kan også regne med, at den bliver fjernet inden længe, idet grundejeren har planer om udvidelse af sin fabrik.
Husk at bunkeren er placeret på privat grund og adgang kræver tilladelse fra lodsejeren.

26/3 2020
I disse hjemmearbejdstider, er det med stor glæde og ikke mindst stolthed, at kunne fortælle, at hele administrationen her på Tarp Bunkermuseum nu nærmest er 100% online med fine fungerende tyske FF31 fra ‘39,’41’43 og’44. Vi kan ikke ringe eksternt – endnu ? – men vi kan ringe internt til næsten alle afdelinger over jorden og til bunkeren og med lidt høj stemmeføring og klar artikulering – er vi særdeles godt kørende.
Den FF31 som er på billedet blev efter krigen benyttet af Civil Forsvaret, røg på depot,solgt på auktion og holder så sin 81 fødselsdag her på Tarp Bunkermuseum i fin form.

24/3 2020
Kære alle bunkervenner!
En lille opfordring i disse svære tider.
Vi har desværre ikke mulighed for at søge hjælp fra en af de mange støttepakker fra regering og folketing – vi er simpelthen bare for små og har ikke nok ansatte. men stadig udgifter til løn og drift???
Hvis du gerne vil hjælpe os , så husk, at I som altid kan købe gavekort til museet – enten ved at kontakte os gennem facebook, pr. telefon (21406804)eller mail – og på denne måde støtte os, og samtidig give nogen I holder af, noget at se frem til.
Det er selvfølgeligt også muligt,at donere et beløb på 40524589?
Vi håber i alle passer jer selv og på hinanden❤️
???
Se mere på https://www.bunker75665.dk/gavekort/

15/3 2020
En fin rulle Edelweiss – se det er toiletpapir værd at hamstre. Måske det
er en anelse stift efter så mange år???

5/3 2020
På Esbjerg Flügplatz ligger der stadigvæk, men dog gemt og på privat grund, en regelbau 639 – Großer Sanitätsunterstand – eller stor sanitetsbunker. Den blev færdigmeldt kort før bombningen den 27. august 1944 og om den var i brug efter bombningen, vides ikke. Den er registeret 14 bunkere af denne type i Danmark og der blev anvendt ca. 1400m3 beton.
Som et lille kuriosum kan nævnes, at bunkerens diesel-generator aldrig været monteret, idet man på fundamentet til samme, kan se, at hullerne til boltene aldrig er blevet fyldt op med beton.

19/2 2020
Projektansvarlig Erik Skov oplyser i dette øjeblik, at fase 1 og fase 2 er nu afsluttet.
Det betyder, at holderen til HES 1.2 (ventilationsanlæg) er nu klar til maling efter grunding rust- og primerbehandling.
I Regelbau 622 var der typisk installeret ventilationsanlæg af typen HES 1.2
HES betyder ”Heeres-Einheits-Schutzlüfter“ – hærens standard ventilationsapparat og betegnelsen 1.2 hentyder til at pumpen kunne yde 1,2 m3 friskluft i minuttet.
Ventilationsanlæggene kunne monteres med eller uden el og vores er selvfølgelig ikke med el-motor.
Der er nu kun 27 faser tilbage og tidsplanen holder fortsat.

11/2 2020
Vi er så småt ved at gøre klar til renovering og montering af pumpe, luftrør mv i rum 2 i bunkeren.
Belært af de øvrige projekter i bunkeren,
har projektchefen Erik Skov opdelt projektet i 29 faser og vi regner med, at rør og pumpe er klar til den store sæsonåbning 2 maj 2020.
Ønsk os meget held og Lykke ?? (vi får brug for det)
Tak til oksbøl kaserne for al hjælp!

22/1 2020
Karl Kordorsky – tysk/østrigsk soldat under Besættelsen af Danmark opholdt i sig i en kort periode i april 1947 i den Danske Røde Kors lejr for allierede flygtninge – lejr Kjærsing – med lejradministration på Skolegade 54 i Esbjerg. Før krigen var lejren civil flyveplads – Esbjerg Flyveplads.
Under Besættelsen overtog Luftwaffe flyvepladsen – Esbjerg Flugplatz – som base for jagerfly mv. indtil flyvepladsen blev ødelagt af et amerikansk luftangreb 27 august 1944.
Flyvepladsen fungerede som flygtningelejr indtil 1948 hvor den så småt åbnede som civil flyveplads igen.
Karl Kordorsky blev senere dansk statsborger, blev gift og fik børn og levede det meste af sit liv efterfølgende på Djursland som mekaniker.
Læs mere i bogen ”I ser mig ikke mere – en wienerdrengs historie” af Ove Christiansen.

16/2 2020
Kan anbefales at besøge..og nu uden våde tæer?
https://vendelboposten.dk/nyheder/saa-lykkedes-det-to-bunkere-toerlagt/48b50576-f936-46d3-8646-e4d5ab8cba42?fbclid=IwAR0xIdPAKk4TLq515pA9y_jQg4ariN2X5SCOxBUeQYzvD1V7rmXJzEn2s2E

13/1 2020
Spændende film, som viser udgravning, tømning og registrering af en Regelbau 622 ved Oddesund foretaget af Foreningen Esbjerg i Atlantvolden efteråret 2019.
Bunkertypen er identisk med Tarp Bunkermuseum. Der er registeret ca. 489 bunkere af Regelbau-type 622 i Danmark – heraf er 48 placeret i Esbjerg og 12 omkring den gamle tyske flyveplads.
https://youtu.be/aHLfY8q-8EM

7/1 2020
Ændrede den tyske fotograf Walter Frentz Danmarkshistorien, da han i sommeren 1943 fortalte Hitler, hvad han havde set og oplevet på sin rejse rundt i Danmark? Var han medvirkende til samarbejdspolitikkens sammenbrud? I dette afsnit får værten Mikkel Frey Damgaard kontakt til fotografens søn i Berlin, som har hundredvis af ukendte fotos fra rejsen til Danmark. Og med dem i hånden begynder Mikkel sin rejse i fodsporene på Walter Frentz rundt i Danmark, for at undersøge, hvad fotografen oplevede i det sommerland, hvor modstanden mod den tyske besættelse får mere og mere fat.
Husk at se DR2 8/1 2020 kl 21.00.