Eksisterende synlige anlæg

De synlige spor på flyvepladsen

Mange år er gået og hvad der før var marker og åbne landskaber, er nu indhyllet i industrikvarteret Kjersing. Selvom tyskerne ihærdigt forsøgte, at sætte deres mærke i Kjersing er der i dag ikke mange spor der vidner om flyveplads og krig. Herunder er oplistet nogle af de mest nævneværdig spor, men der er flere mere skjulte spor derude i landskabet. Mange bunkere er i dag nedgravet og dermed ikke synlige og er hermed ikke på listen.

(1) Vaskehal/værksted for flyvepladsens køretøjer. Bygningen er den eneste tilbage blivende bygning på flyvepladsen opført af tyskerne, hvis man ser bort fra bunkerne. Bygningen er beliggende på privat område!

(2) Beskyttelsesbunker for 50 mand. Bunkeren er én ud af fire bygget på flyvepladsen i 1940. De øvrige tre er i dag fjernet. Bunkeren er beliggende på privat område!

(3) Hospitalsbunkeren type 639. Bunkeren blev meldt overgivet til den tyske enhed, der skulle bemande den, ni dage før den store bombning af flyvepladsen i aug. 1944. Om bunkeren kom i brug den dag er dog ikke helt klart. Bunkeren er beliggende på privat område!

(4) D. 27. aug 1944 blev flyvepladsen udsat for et vestallieret bombeangreb og Solbakkegård blev i den forbindelse fuldstændig udraderet! Solbakkegård er i dag genopført på næsten samme sted som den oprindelige gård. Ved gården ligger der en stor bunker af typen 608 samt en telefoncentral. Bunkeren type 608 skulle i tilfælde af angreb på flyvepladsen fungere som kommandocentral for forsvaret. Under angrebet blev bunkeren ramt af en 250 punds bombe men hverken bunker eller personel led nævneværdig skade! Bunkeren er i dag lejet ud til andre formål og er beliggende på privat område

(5) Ved Solbakkegård rejste gårdejeren en mindesten for hændelserne omkring krigen.

(6) Gefechtsstand. Denne kommandobunker blev bygget i 1940 og skulle i tilfælde af angreb på flyvepladsen bruges til flyledelse af egne fly. Til dagligt var funktionerne for denne bunker anbragt i træbarakker placeret rundt om i terrænet.

(7) Splitterboxen ved Lyshøjen. Disse jordvolde er de eneste tilbageværende flyhangarer på flyvepladsen. De havde plads til én flyvemaskine hver og havde som eneste tag et sløringsnet. Lige ved siden af flyhangarene ligger resterne af et flakbatteri opstillet af tyskerne tidligt i krigen.

(8) Mandskabsbunker type 622 og bunker type 70 for maskinkanon. Bunkerne var en del af forsvaret af landingsfeltet.

(9) Bunkeren på Tarp Byvej. Bunkeren var en mandskabsbunker type 622 med plads til 20 soldater. Bunkeren er beliggende på privat område!

(10) Skydebanen. Bygningen her var markørstand for en skydebane til brug for indskydning af maskingeværerne på de tyske fly. Flyene blev placeret i den ene ende af skydebanen og skød derefter ned mod denne bygning hvor der var monteret skydeskiver. Bygningen er beliggende på privat grund!

(11) Cisternen. Dette bygningsværk var en stor vandbeholder for drikkevand. Ved siden af lå der et lille vandværk som pumpede grundvandet op i beholderen. Herfra kunne vandet tappes til brug rundt i området. Alle områder på flyvepladsen havde deres eget vandværk og en cisterne.

(12) Ammunitionsområdet. I dette område opførte tyskerne et ammunitionslager for bomber og anden ammunition. Der er lå flere træskurer i området og hele området var sløret til at skulle ligne en hønsefarm set fra oven. Rundt i området er det muligt at se sporene fra både jernbanen der førte op til lageret samt placeringen af flere af skurene.