Richthofen

Bunker 75665 var en del af underlejr “Richthofen”. Herunder ses lejrens opbygning, samt beskrivelse af de forskelle funktioner i lejren. Bunker 75665 findes som nr. 18 på kortet.

Kort over lejr “Richthofen”
– Tekstforklaring til kort over lejren: Richthofen

1 Ringstilling i beton. Type 58c
2 Felthangar  – Eksisterer endnu
3 Vagtbunker fra 1940
4 Beslaglagt landbrugsejendom – Nedrevet mellem 1942 & 1945
5 Tysk barak
6 Batteri III & IV for 4 stk. 7,6cm infanterikanoner
7 Beredskabsbarak for piloter til en Kampfstaffeln
8 Mandskabsbunker for to grupper. Type 622 – Eksisterer endnu
9 Bunker med betontårn for 2cm kanon. Type 70 – Eksisterer endnu
10 Område med felthangarer og rullebaner – Nedlagt i 1944
11 Branddam
12 Eksproprieret landejendom
13 Let luftværnsbatteri i tårne. Vagtbygninger og ammunitionsskure – Fjernet før 1945
14 Officersbarak med vagtlokale
15 Vaskebarak
16 To mandskabsbarakker for 100 mand
17 Cykelskur
18 Mandskabsbunker for to grupper. Type 622 bunker 75665
19 Betonplatform for opklodsning af fly til kalibrering af maskinkanoner
20 Trætårn
21 Betonhus som markørstilling for skydebane til fly – Eksisterer endnu
22 Eksproprieret landejendom officereshjem – Eksisterer endnu
23 Brændeskur
24 Kostforplejningen
25 Vandværk
26 Vandcisterne
27 To mandskabsbarakker for 100 mand
28 Vaskebarak
29 Brændeskur
30 Mandskabsbunker for én gruppe. Type 621 – Eksisterer endnu
31 Ringstilling i beton for mortér. Type 69